صفحه اصلی > دانش آموزان > پایه هشتم 
دبیران پایه

محمد سینا تقی زاده
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

مهدی بالابی
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

حسن محمدعلی
دبیر زیست هشتم - دستیار مدیر آموزش
 ادامه خبر >>

مصطفی آزمندیان
دبیر جغرافی سه پایه، مشاوره سه پایه
 ادامه خبر >>

علی خراسانی
دبیر سرود هر سه پایه
 ادامه خبر >>

سعید عظیمی
دبیر طراحی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

حسن محمدعلی
معلم زیست پایه هشتم
 ادامه خبر >>

نوید امساکی
معلم عربی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

سید غلامرضا حسینی
معاونت اجرایی-سرگروه تربیت بدنی-معلم آمادگی دفاعی نهم- دبیر ورزش هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

سید امیر حسن موسوی
سرگروه زبان - دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

رضا مشایخی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

مرتضی شهیدی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

اصغر عابدینلو
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>
اسرافیل نصیری
حسن حجتی
امیر حسین صمیمی
سعید سید صالحی
محمد حسن حائری
علیرضا جوکار
رامین اکبر زاده
محمدامین شمس
سید یوسف پرخید
سید مهدی هاشمی
ناصر ابراهیم کنی
مرتضی سلیمانی
حمید محمد پناهی ها
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.