صفحه اصلی > ساختار مدرسه > معاونت آموزشی 
افراد

علیرضا شیخ الاسلامی
مدیر آموزش-مسئول پایه و معلم ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی پایه نهم- سرگروه مطالعات اجتماعی
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>

حمید یوسفی
مسئول آزمایشگاه
 ادامه خبر >>

روح اله چهارمحالی
مسئول انتشارات
 ادامه خبر >>
همایش باقرالعلوم
اطلاعیه های آموزش

متمم 15 (مجموعه تجارب مفید) 1395/2/18
نوشته جناب آقای علیرضا شیخ الاسلامی-معلم راهنما و مسئول آموزش مدرسه 1395/2/18
 ادامه خبر >>

متمم 14 (مجموعه تجارب مفید) 1395/1/12
نوشته جناب آقای علیرضا شیخ الاسلامی-معلم راهنما و مسئول آموزش مدرسه 1395/1/12
 ادامه خبر >>

متمم 13(مـجموعه تـجارب مـاهانه مـفید)
نوشته جناب آقای علیرضا شیخ الاسلامی-معلم راهنما و مسئول آموزش مدرسه 1395/01/14
 ادامه خبر >>

متمم 12(مـجموعه تـجارب مـاهانه مـفید)
نوشته جناب آقای علیرضا شیخ الاسلامی-معلم راهنما و مسئول آموزش مدرسه 1394/12/23
 ادامه خبر >>

نتایج درخشان دانش آموزان در مسابقات قرآن و نماز منطقه 1394/12/18
با تبریک فراوان به اساتید گرامی و دانش آموزان...
 ادامه خبر >>
متمم 11(مـجموعه تـجارب مـاهانه مـفید)
گزارش حضور جناب آقای میرقاسمی و شیخ الاسلامی در کلاس یکی از دبیران جناب آقای بشارت
اطلاعیه برگزاری کلاس های نجوم(1394/11/18)
متمم 10(مـجموعه تـجارب مـاهانه مـفید)
متمم9 (مجموع تجارب مفید)
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.