افراد

اعضای انجمن اولیا و مربیان
اعضای انجمن اولیا و مربیان مشخص شدند طبق ...
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>

سرکار خانم زهره آبرومند
نایب رییس انجمن عضو کمیسیون فرهنگی و آموزشی
 ادامه خبر >>

سرکار خانم شهرزاد برقی خامنه
رابط و دبیر انجمن عضو کمیسیون بهداشت و سلامت
 ادامه خبر >>

جناب آقای امیرحسین سیدی
مسئول کمیسیون بهداشت و سلامت
 ادامه خبر >>

جناب آقای غلامرضا فتاحی
مسئول کمیسیون پشتیبانی و امور اجرایی
 ادامه خبر >>

جناب آقای سید رضا معصومی نژاد
مسئول کمیسیون فرهنگی و آموزشی
 ادامه خبر >>

جناب آقای فرشاد شریعت
عضو کمیسیون فرهنگی و آموزشی
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.