صفحه اصلی > دانش آموزان > پایه هفتم 
دبیران پایه

محمد سینا تقی زاده
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

مهدی بالابی
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

مصطفی آزمندیان
دبیر جغرافی سه پایه، مشاوره سه پایه
 ادامه خبر >>

علی خراسانی
دبیر سرود هر سه پایه
 ادامه خبر >>

سعید عظیمی
دبیر طراحی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

نوید امساکی
معلم عربی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

سید غلامرضا حسینی
معاونت اجرایی-سرگروه تربیت بدنی-معلم آمادگی دفاعی نهم- دبیر ورزش هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

علیرضا رزاقی
مسئول پایه هفتم-معلم مطالعات اجتماعی و تفکر پایه هفتم
 ادامه خبر >>

سید امیر حسن موسوی
سرگروه زبان - دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

رضا مشایخی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

مرتضی شهیدی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

اصغر عابدینلو
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

اسرافیل نصیری
دبیر هنرهای تزئینی و سنتی هر سه پایه
 ادامه خبر >>
حسن حجتی
امیر حسین صمیمی
سعید سید صالحی
محمود خداپرست
محمدا... یار
علی مشیر غفاری
رامین اکبر زاده
محمدامین شمس
میثم رحیمی
سید یوسف پرخید
سید مهدی هاشمی
حسین راستاد
حمید محمد پناهی ها
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.