صفحه اصلی > دانش آموزان > پایه هشتم به وب سایت مدرسه راهنمایی مفید خوش آمدید
دبیران پایه

سید یوسف پرخید
معلم رایانه پایه هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

مصطفی آزمندیان
مسول پایه و معلم مطالعات اجتماعی پایه هشتم-سرگروه مطالعات اجتماعی
 ادامه خبر >>

ناصر ابراهیم کنی
معلم راهنما و معلم پیام های آسمانی و معلم قرآن پایه هشتم-سرگروه تربیت دینی
 ادامه خبر >>

مرتضی سلیمانی
معلم راهنما و معلم فارسی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

حسین راستاد
معلم راهنما پایه هشتم-معلم ریاضی-مسئول پرورشی
 ادامه خبر >>

حمید محمد پناهی ها
معلم راهنما-معلم کاروفناوری پایه هشتم-معلم و سرگروه علوم
 ادامه خبر >>

علیرضا طالبلو
سرگروه ادبیات فارسی-معلم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

محمدرضا محمدی
معلم زبان درسی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

امیر حسین فرازمند
دستیار مسئول پایه هشتم
 ادامه خبر >>

جواد حیدری
معلم خوشنویسی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

سید مهدی بشارت
معلم راهنما پایه هشتم-سرگروه ریاضی-معلم خوشنویسی پایه هفتم
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.