صفحه اصلی > دانش آموزان > پایه هشتم 
دبیران پایه

منصور پورزمانی
معلم علوم پایه هشتم
 ادامه خبر >>

حسن محمدعلی
معلم زیست پایه هشتم
 ادامه خبر >>

نوید امساکی
معلم عربی پایه هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

سید یوسف پرخید
معلم رایانه پایه هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

مصطفی آزمندیان
مسول پایه و معلم مطالعات اجتماعی پایه هشتم-سرگروه مطالعات اجتماعی
 ادامه خبر >>

ناصر ابراهیم کنی
معلم راهنما و معلم پیام های آسمانی و معلم قرآن پایه هشتم-سرگروه تربیت دینی
 ادامه خبر >>

مرتضی سلیمانی
مربی نظم و معلم فارسی پایه هشتم
 ادامه خبر >>

حسین راستاد
معلم ریاضی
 ادامه خبر >>

علیرضا طالبلو
سرگروه هنر-معلم تفکر و سبک زندگی پایه هشتم -معلم اجتماعی پایه نهم
 ادامه خبر >>

سید مهدی بشارت
دبیر ریاضی پایه هشتم-معلم خوشنویسی پایه هفتم
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.