صفحه اصلی > دانش آموزان > پایه نهم 
دبیران پایه

محمد سینا تقی زاده
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

مهدی بالابی
دبیر زبان هر سه پایه
 ادامه خبر >>

محمد حسین حیدری
دستیار مطالعات نهم
 ادامه خبر >>

مصطفی آزمندیان
دبیر جغرافی سه پایه، مشاوره سه پایه
 ادامه خبر >>

علی خراسانی
دبیر سرود هر سه پایه
 ادامه خبر >>

سعید عظیمی
دبیر طراحی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

محمدحسن کریمیان
دستیار مسئول پایه نهم
 ادامه خبر >>

علیرضا شیخ الاسلامی
مدیر آموزش-مسئول پایه و معلم ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی پایه نهم- سرگروه مطالعات اجتماعی
 ادامه خبر >>

سید غلامرضا حسینی
معاونت اجرایی-سرگروه تربیت بدنی-معلم آمادگی دفاعی نهم- دبیر ورزش هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

سید امیر حسن موسوی
سرگروه زبان - دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

رضا مشایخی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

مرتضی شهیدی
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>

اصغر عابدینلو
دبیر زبان سه پایه
 ادامه خبر >>
اسرافیل نصیری
حسن حجتی
امیر حسین صمیمی
سعید سید صالحی
سید علی طباطبایی
محمود خداپرست
محمد حسن حائری
علی مشیر غفاری
رامین اکبر زاده
محمدامین شمس
حامد بهرامی راد
احمد قرایی
مجتبی بختیاری
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.