صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه علوم تجربی 
افراد

محمد حسن سنگانیان
معلم راهنما و معلم علوم پایه نهم
 ادامه خبر >>

محمد حسن سنگانیان
راهنمای آموزش
 ادامه خبر >>

علی رزاقی
معلم راهنما و دبیر گروه معلمین راهنمای پایه هفتم، معلم علوم پایه هفتم
 ادامه خبر >>

سید علی محمودی
معلم علوم پایه هشتم
 ادامه خبر >>

محمد حسن سنگانیان
راهنمای آموزش ، معلم علوم پایه نهم
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.