صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه کار و فناوری 
افراد

محمود خداپرست
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

محمد حسن حائری
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

محمدا... یار
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

علیرضا جوکار
عضو گروه کار فناوری
 ادامه خبر >>

علی مشیر غفاری
عضو گروه کار وفناوری
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.