صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه کار و فناوری به وب سایت مدرسه راهنمایی مفید خوش آمدید
افراد

سید علی طباطبایی
سرگروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

محمود خداپرست
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

محمد حسن حائری
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

محمدا... یار
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

علیرضا جوکار
عضو گروه کار فناوری
 ادامه خبر >>

علی مشیر غفاری
عضو گروه کار وفناوری
 ادامه خبر >>

علیرضا رفیعی کیا
عضو گروه کار و فناوری
 ادامه خبر >>

حمید محمد پناهی ها
معلم راهنما-معلم کاروفناوری پایه هشتم-معلم و سرگروه علوم
 ادامه خبر >>

حمید پناهی ها
معلم راهنمای پایه هشتم، سرگروه کار و فناوری، معلم کار و فناوری پایه هشتم و نهم،
 ادامه خبر >>

محمد حسن سنگانیان
معلم راهنما و دبیر گروه معلمین راهنمای پایه نهم، معلم علوم پایه نهم، سرگروه علوم، معلم کار و فناوری پایه نهم
 ادامه خبر >>
حسین کرمانی
سید علی طباطبایی
علیرضا رفیعی کیا
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.