صفحه اصلی > مصوبات و صورت جلسات 
اخبار > صورت جلسه گروه معلمین راهنما پایه هفتم(جلسه 4 سال 98-97


  چاپ        ارسال به دوست

صورت جلسه گروه معلمین راهنما پایه هفتم(جلسه 4 سال 98-97

باسمه تعالي

صورت جلسه گروه معلمان راهنما پایه  هفتم ،مدرسه متوسطه اول مفيد

 

شماره جلسه: 4

منشيجلسه: رزاقی

تاريخ:97/7/15

روز: شنبه

شروع:15:45

تنفس:

پايان: 18

 

 

موضوعات اخذ شده

حاضرین

(آقایان)

حضور

تأخير

پروژه ها

موسوی- ابوالقاسمی

 

 

اردوی مشهد

بشارت- راستاد

 

 

خوشنویسی

رزاقی- حشمتی

 

 

مدبر

جوکار-رحیمی

 

 

بازدید

آزمندیان- اله یار

 

 

گزارش وضعیت آموزشی ورفتاری دانش آموزان پایه

پرخید

 

 

 

 

رديف

عنوان

مصـــوبــــات

مسؤول پيگيري

(آقایان)

مسؤول پيگيري

(آقایان)

موعد

ضميمه

1

پروژه ها

برنامه پروژه ها به شرط زیر است:( البته دبیرهردرس درکنار اجرای پروژه به آموزش مدیریت زمان می پردازد)

گل وگیاه وساخت گلدان دردرس کاروفناوری (اجرای نمایشگاه همزمان با جشن افتخاربندگی درفروردین 98)

گلیم بافی دردرس کاروفناوری که دراسفندماه آماده می شود

عربی تهیه فیلم سازی و حفظ حدیث و... که تا 15 آذر فرصت آماده سازی دارند

پیام های آسمان : 1- تهیه کتاب نماز که برای اوایل نوبت دوم می باشد2- انجمن مطالعه که البته دروقت آزاد ظهر در مدرسه انجام می گردد3- کارگاه وضو ونماز که تکمیلی تابستان ودرفضای مدرسه می باشد

ریاضی:طرح پیدا کردن یک تلفن همراه با توجه به کیفیت وقیمت درسایتهای اینترنت

مطالعات اجتماعی وجغرافیا: ساخت ساعت آفتابی ،نقشه ساختمان ، کروکی منزل تا مدرسه ، جشنواره ایران من وبرگزاری صبحگاه کلاسی درروز یکشنبه هاکه همراه با چک لیست ارزشیابی توسط دانش آموزان ، آماده سازی جعبه زندگی براساس خودحقیقی می باشد.

ادبیات: تولید یک دانه کاراینفوگرافی تا 10 آبان ، خواندن یک کتاب درهرماه از لیست مربوطه

گروه معلمین پایه هفتم

 

طبق تاریخهای ذکر شده

 

2

اردوی مشهد

برنامه های پارک آبی ، آرامگاه فردوسی و سالن ورزشی براساس چیدمان منظم وبا توجه به برنامه حرم اجراگردد ودرصورت مشکلات کمبود وقت برنامه آرامگاه فردوسی حذف می گردد.درضمن طرح مدیریت اقتصادی با تعیین مبلغ 200 هزار تومان که هردانش آموز می آورد براساس طرح درس مطالعات اجتماعی چیده و از طرفی دبیران پیامهای آسمان به برنامه ریزی آداب سفر ، دبیررایانه به بحث کلیپ و داب اسمش برای جنگ شب، دبیرجغرافی به طرح کروکی درحرم براساس طرح درس خودو اجرای داستان ادبیات شبهاتوسط دبیر ادبیات می پردازد

گروه معلمین پایه هفتم

 

21 الی 25 آبان

 

3

خوشنویسی

دبیران مربوطه نمرات ارزیابی خودرا به جناب آقای بشارت ارائه فرمایند.

آقایان محمدپناهی ها، ابوالقاسمی، رحیمی ، موسوی ورزاقی

 

30مهر

 

4

مدبر

گزارش نمرات وارزیابی توصیفی درمورد فعالیتهای کلاسی وتکلیف درمدبرواردگردد

گروه معلمین پایه هفتم

 

سال تحصیلی97-98

 

5

بازدید

برنامه بازدید از موزه ایران باستان برای درس تاریخ مطالعات اجتماعی برگزارمی گرددو کلاسها براساس هماهنگی موزه درآنروز تغییر زمان خواهد یافت.

رزاقی

 

سه شنبه 6آذر

 

6

گزارش وضعیت آموزشی ورفتاری دانش آموزان پایه

وضعیت دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت

گروه معلمین پایه هفتم

 

سال تحصیلی 97-98

 

 

 

مشــروح مذاکــرات

 

بسمه تعالی

در جلسه امروز موضوعات فوق بررسی شد که مصوبات آن درجدول فوق ذکرگردیده است.

 

 


١١:٠٣ - سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧    /    شماره : ٦٢٤٦    /    تعداد نمایش : ١٥٦کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.