صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه فرهنگ و هنر 
افراد

علی خراسانی
دبیر سرود هر سه پایه
 ادامه خبر >>

سعید عظیمی
دبیر طراحی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

اسرافیل نصیری
دبیر هنرهای تزئینی و سنتی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

حسن حجتی
دبیر گرافیک سه پایه
 ادامه خبر >>

امیر حسین صمیمی
دبیر تئاتر هر سه پایه
 ادامه خبر >>

سعید سید صالحی
دبیر عکاسی هر سه پایه
 ادامه خبر >>

علیرضا طالبلو
دبیر فیلم سازی - سرگروه هنر - دبیر تفکر هشتم
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.