صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه علوم تجربی 
افراد

حسن محمدعلی
دبیر زیست هشتم - دستیار مدیر آموزش
 ادامه خبر >>

حمید محمد پناهی ها
سرگروه علوم - دبیر علوم پایه هفتم و هشتم
 ادامه خبر >>

محمد حسن سنگانیان
دبیر علوم و هدایت تحصیلی نهم و راهبر آموزش
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.