صفحه اصلی > کارگروه ها > گروه کار و فناوری 
افراد

محمود خداپرست
دبیر کار و فناوری هفتم و نهم
 ادامه خبر >>

محمد حسن حائری
سرگروه کار و فناوری - دبیر کار و فناوری هشتم و نهم
 ادامه خبر >>

محمدا... یار
دبیر کار و فناوری هفتم
 ادامه خبر >>

علیرضا جوکار
عضو گروه کار فناوری هشتم معلم عربی هفتم
 ادامه خبر >>

علی مشیر غفاری
دبیر کار و فناوری هفتم و نهم
 ادامه خبر >>
کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.