1. گزارش روزانه دهه مبارکه فجر
  2. اردوی روزی در مدرسه پایه هفتم
  3. بازدید از واحد برق دانشگاه تهران